Music Toronto - Chamber Music Downtown

2021-2022 Season

  piano
David Jalbert
Tues. Oct. 26, 2021 at 8 pm piano
David Jalbert
Tues. Oct. 26, 2021 at 8 pm
 piano, Stephen Hough
Tues. Nov. 9, 2021 at 8 pm piano
Stephen Hough
Tues. Nov. 9, 2021 at 8 pm
piano Vanessa Benelli Mosell Tues. Jan. 25, 2022 at 8 pm piano
Vanessa Benelli Mosell
Tues. Jan. 25, 2022 at 8 pm
piano Benjamin Grosvenor Tues. Mar. 29, 2022 at 8 pm piano
Benjamin Grosvenor
Tues. Mar. 29, 2022 at 8 pm
piano Marc-André Hamelin
Tues. Apr. 12, 2022 at 8 pm piano
Marc-André Hamelin
Tues. Apr. 12, 2022 at 8 pm